|   Voorstelling   |   Diensten   |   Documenten   |   Nieuws   |   Vacatures   |   Contact   |   Nuttige links   |     |   E-Services   |  

DienstenLoonverwerking


PersoneelsadministratieTewerkstellingspremiesSociale auditmade by Visucom

 
Loonadministratie 

Als erkend sociaal secretariaat treedt Abante op als gevolmachtigde voor de werkgever naar de overheid en andere instellingen toe.  Zodoende kan zij voor u de volgende werkgeversverplichtingen volbrengen:
  • RSZ- en Bedrijfsvoorheffingaangifte en de doorstorting van de bijdragen
  • Aangifte aan onder meer de sociale en sectorale fondsen
  • Aangifte van arbeidsongevallen
  • Sociale balans en fiscale fiches
  • CO2-bijdrage voor de bedrijfswagens