|   Voorstelling   |   Diensten   |   Documenten   |   Nieuws   |   Vacatures   |   Contact   |   Nuttige links   |     |   E-Services   |  

DienstenLoonverwerkingLoonadministratie


TewerkstellingspremiesSociale auditmade by Visucom


Personeelsadministratie
 

Bij personeelsadministratie komt er veel kijken.  Abante zorgt dat dit voor u tot een minimum beperkt blijft. Voor onderstaande kan u bij Abante terecht.
 • Dimona-aangifte
  Dit is de verplichte melding van een indienst- en uittreding van elke werknemer bij de Sociale Zekerheid. Voor een indiensttreding dient dit minstens een dag vóór aanvang van de tewerkstelling te gebeuren.  Bij een uit dienst wordt dit ten laatste een dag na de beëindiging gedaan.
 • Invullen van de inlichtingsbladen voor de mutualiteiten
 • Opmaken van werkloosheidsformulieren
 • Aanvragen economische werkloosheid
 • Opvolging educatief verlof
 • Ziekteverzuim
 • Opmaken van arbeidsreglementen
 • Advies bij beëindiging arbeidsovereenkomst
 
Hieronder vindt u de opzeggingstermijnen voor volgende sectoren:
 • Bouw (PC 124)
 • Elektriciteit (PC 149.01)
 • Hout en stoffering (PC 126)
 • Metaal (PC 111)
 • Beton (PC 106.02)
 • Bedienden (PC 200, 209, 218)
 • Garages (PC 112)
 • Horeca (PC 302)