|   Voorstelling   |   Diensten   |   Documenten   |   Nieuws   |   Vacatures   |   Contact   |   Nuttige links   |     |   E-Services   |  

DocumentenAlgemeen


Tijdelijke werkloosheidArbeidsreglementenMobiliteitmade by Visucom
 

Inlichtingsfiche nieuwe werknemer
 
Het volstaat aan Abante het volgende inlichtingsblad door te sturen en zij doet het nodige om de werknemer bij u in te schrijven. Lees hiervoor ook de rubriek dimona-aangiftes onder personeelsadministratie zodat de melding bij de sociale zekerheid tijdig kan gebeuren.

Melding ziekte of ongeval

Bedrijfswagen

Telkens een werknemer een bedrijfswagen ter beschikking wordt gesteld of een nieuwe bedrijfswagen wordt aangekocht, dient dit formulier te worden ingevuld.