|   Voorstelling   |   Diensten   |   Documenten   |   Nieuws   |   Vacatures   |   Contact   |   Nuttige links   |     |   E-Services   |  

DocumentenAlgemeenInvulformulieren


ArbeidsreglementenMobiliteitmade by Visucom


Er zijn verscheidene vormen van tijdelijke werkloosheid, we stellen u deze even voor en leggen de formaliteiten uit voor slecht weer en economische werkloosheid. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdient voor Arbeidsvoorziening (RVA), www.rva.be

 
Slecht weer is de meest voorkomende vorm van tijdelijke werkloosheid in de bouwsector en kan worden opgenomen wanneer het weertype het werk verhindert (te koud, te nat, te warm, ...).
De melding van de eerste dag slecht weer in de maand dient steeds gemeld te worden voor elke werknemer aan de RVA. U kan dit doen via de website www.socialezekerheid.be , u dient wel een persoonlijk login en paswoord te bekomen.
 
                       
Economische werkloosheid in de bouw moet steeds drie werkdagen op voorhand worden aangevraagd. Om het op een maandag te laten ingaan dient u dit ten laatste de woensdag ervoor vóór 12u aan Abante te melden zodat de aangifte tijdig kan worden gedaan. 
U dient hiervoor het onderstaand document invullen en per mail aan uw dossierbeheerder bezorgen. Desgevallend is dat naar sara.janssens@abante.be of kevin.nagels@abante.be .
 
Ook voor deze vorm van tijdelijke werkloosheid moet de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand van elke werknemer gemeld worden aan de RVA via de website www.socialezekerheid.be , u kan deze versturen via dezelfde login.
                       
Eén melding per maand voor een werknemer voor economische werkloosheid of slecht weer is voldoende. Indien dus de eerste werkloosheidsdag in de maand een dag slecht weer is dan hoeft u de eerste dag economische werkloosheid die maand niet meer te melden. Dit geldt ook omgekeerd.
 
 
Overmacht veronderstelt een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt.
 
 
Staking is een collectieve en georganiseerde werkneerlegging door een groep werknemers om de werking van de onderneming te blokkeren. Ook lock-out en andere acties die het werk vertragen of verhinderen kunnen zorgen voor tijdelijke werkloosheid onder de noemer van staking.
 
 
Technische storing is een gevolg van overmacht binnen de technische uitrusting van de onderneming.
 
 
Sluiting van het bedrijf ten gevolge van jaarlijkse vakantie.