Wij helpen u verder


We volbrengen de volgende werkgeversverplichtingen:

  • RSZ- en bedrijfsvoorheffingaangifte en de doorstorting van de bijdragen
  • Aangifte aan onder meer de sociale en sectorale fondsen
  • Sociale balans en fiscale fiches

Loon- en personeelsadministratie

Een correcte loonverwerking en afhandeling van werkgeversverplichtingen is één zaak, maar bij personeelszaken komt nog veel meer kijken. Indien gewenst, zijn wij uw single point of contact voor personeelsadministratie.

We kunnen u begeleiden bij

  • Dimona-aangifte: verplichte melding van een indienst- en uittreding van elke werknemer bij de Sociale Zekerheid. Voor een indiensttreding dient dit minstens een dag vóór aanvang van de tewerkstelling te gebeuren. Bij een uitdiensttreding wordt dit ten laatste een dag na de beëindiging gedaan.
  • Opmaak arbeidsovereenkomst en arbeidsreglement
  • Opmaak werkloosheidsformulieren
  • Inlichtingsbladen voor de mutualiteiten

Onze dossierbeheerders beantwoorden al uw vragen, dus niet twijfelen om onze hulp te vragen.

Samenwerken met sociaal secretariaat Abante? Slim plan!