Thuiswerk

Beste klant


De federale overheid heeft verregaande maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen.

We willen in deze tijde dan ook onze verantwoordelijkheid nemen op het vlak van de gezondheid van onze medewerkers en onze klanten. Uiteraard trachten we hiermee ook de verspreiding van dit virus te remmen.

Uiteraard zorgen we ervoor dat u op de normale dienstverlening en werking van Abante Sociaal Secretariaat kan rekenen. We blijven dan ook contacteerbaar elke werkdag van 8u00 to 12u00 en van 13u00 tot 17u00.

Omwille van deze redenen gaan onze medewerkers gedurende de periode van verstrengde maatregelen, omtrent het coronavirus, hoofdzakelijk gebruik maken van ‘thuiswerk’. De periode is lopende van maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april.

Vanaf volgende week maandag zullen we te contacteren zijn via onze gekende mailadressen maar onze medewerkers telefonisch bereiken kan dan nog niet.

We werken wel aan een oplossing zodat u ons ook spoedig terug kan telefoneren. We houden u hierover uiteraard op de hoogte.

U kan wel een boodschap achterlaten op ons antwoordapparaat maar we vragen u graag om dit enkel om noodzakelijke redenen te gebruiken.

Het loket zal gedurende de volledige periode gesloten zijn.

Geplande afspraken zullen in overleg met de klant worden verplaatst naar een latere datum.

Deze ongewone situatie ter bescherming van de volksgezondheid is een beproeving voor elke onderneming. We willen jullie hier dan ook volledig in bijstaan met correct advies en actuele informatie betreffende jullie personeelsbeleid.

We voorzien geen vertraging door deze interne maatregel in onze dienstverlening of verwerking van jullie lonen.

De uitzonderlijke overheidsmaatregelen brengt natuurlijk vele onduidelijkheden met zich mee en daardoor ook een grotere hoeveelheid vragen die onze werknemers moeten verwerken. Hierdoor is het mogelijk dat u iets langer dan normaal dient te wachten op een antwoord. Onze excuses hiervoor.

Alvast bedankt voor uw begrip en we wensen iedereen een goede gezondheid en veel goede moed toe.

Abante Sociaal Secretariaat

Meer nieuws