Loonverwerking

Vanaf 1 februari 2020 zal de tegemoetkoming in de reiskosten, die betaald moet worden aan de werknemers die zich met een eigen vervoermiddel naar en van de werkplaats verplaatsen, verhogen. De tussenkomsten zijn aangepast aan de tariefverhoging die de NMBS op 1 februari 2020 heeft doorgevoerd (de prijsstijgingen van de treinkaarten bedraagt 2,87%).

Op de Excel-link hieronder vindt u het aangepaste rekenblad voor de berekening van de werkgeverstussenkomst in de verplaatsingskosten en de mobiliteit.