Werknemer Bouwsector

Het Vakantiefonds Bouw meldt dat het vakantiegeld 2019 wordt overgeschreven op 20 juni 2019.

Werknemers die hun (nieuwe) rekeningnummer nog niet hebben doorgegeven, wordt gevraagd dit zo spoedig als mogelijk te doen.

Dit kan telefonisch op het nummer 02 529 80 11 of via het contactformulier.