Corona

Het is na verscheidene reeksen van overheidsmaatregelen moeilijk om een goed overzicht te bewaren.
Graag geven wij dan jullie ook een laatste stand van zaken i.v.m. de verschillende Corona-gerelateerde beslissingen die voor u belangrijk kunnen zijn.

  • Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona: de vereenvoudigde procedure werd verlengd t.e.m. 31/08/2020. U geeft ons de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht door bij de loonverwerking, wij versturen automatisch de nodige digitale aangiftes.
  • Controlekaarten C3.2A & C3.2A Bouw: ook hier een vrijstelling wat betreft het afleveren van de kaarten t.e.m. 31/08/2020.
  • Tijdelijke werkloosheid (TWL) Overmacht & Opzegtermijn: de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht Corona schorsen de opzegtermijn vanaf 22/06/2020, indien de opzeg na 01/03/2020 is ingegaan.
    Voorbeeld 1: Ingang opzeg 01/06/2020, sindsdien volledig op TWL Overmacht => enkel dagen TWL Overmacht vanaf 22/06/2020 schorsen opzegtermijn.
    Voorbeeld 2: Ingang opzeg 17/02/2020, sindsdien meerdere dagen TWL Overmacht => geen schorsing opzegtermijn door dagen TWL Overmacht.
  • Corona-ouderschapsverlof: wordt verlengd t.e.m. 30/09/2020. Deze verlengingsdatum zal kortelings zichtbaar zijn op de website van de RVA (nieuws, FAQ, aanvraagprocedure, …). Het akkoord van de werkgever blijft vereist, om de werknemer deze vorm van ouderschapsverlof te laten opnemen.
  • Loonbeslag: de loongrenzen die vatbaar zijn voor beslag, worden tijdelijk verhoogd t.e.m. 31/08/2020.
  • TWL Overmacht & Jaarlijkse vakantie: voor 2021 zullen de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht in de periode 01/02/2020 t.e.m. 30/06/2020 gelijkgesteld zijn voor vakantie (-geld & -duur). Er is dus een nieuw Koninklijk Besluit vereist om ook de eventuele dagen tijdelijke werkloosheid overmacht in de periode 01/07/2020 – 31/08/2020 gelijk te stellen voor vakantie in 2021.