Abante Loon Voorbeeld

Met de loonverwerking van mei staat er in PC 200 (Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) altijd heel wat te gebeuren.

Ecocheques

In de loop van de maand juni, dient u voor uw bedienden vallend onder PC 200 ecocheques te bestellen. Had u een voltijdse bediende in dienst gedurende de hele referteperiode die loopt van 1 juni 2018 tot en met 31 mei 2019, dan bedragen de verschuldigde ecocheques € 250. Bedienden die deeltijds werken, of die in de loop van de referteperiode in of uit dienst zijn getreden, hebben recht op een gedeelte van dit bedrag:

Wekelijkse arbeidsduur

vanaf 4/5 van voltijdse betrekking

250 EUR

vanaf 3/5 van voltijdse betrekking

200 EUR

vanaf 1/2 van een voltijdse betrekking

150 EUR

minder dan 1/2 van een voltijdse betrekking

100 EUR

Jaarlijkse premie

Naast de ecocheques, voorziet deze sector ook een bruto jaarpremie van 263.02 euro voor 2019 voor de bedienden. Deze dient samen met het maandloon in juni te worden uitbetaald.

Ook hier loopt de referteperiode van 1 juni 2018 tot en met mei 2019 en hebben uw voltijdse bedienden recht op een volledige premie. Voor uw deeltijdse bedienden wordt de premie berekend in verhouding tot hun arbeidsduur.