Flitscontroles

De Sociale Inlichtingen – en Opsporingsdienst (SIOD) heeft de lijst met flitscontroles voor 2019 gepubliceerd. De elektrotechnische en bouwsector zijn op donderdag 21 maart 2019 aan de beurt.

Deze hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Dit neemt uiteraard niet weg dat de inspectiediensten bij de vaststelling van zwaarwichtige inbreuken indien nodig kunnen verbaliseren.

Indien u nog vragen heeft, kan u hierover uiteraard uw dossierbeheerder contacteren.