Statistiek Foto

In januari passen de barema's van heel wat pc's aan. Ook die van de grootste sector van het land, namelijk pc 200 – Aanvullen Nationaal Paritair Comité voor de bedienden.

Voor PC 200 indexeren de barema’s, de reële lonen en het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen op 1 januari 2020 met 0,80 %.