Bouwarbeiders

Onder welbepaalde voorwaarden konden werknemers vanaf 55 jaar tot aan hun pensioen 4/5de of halftijds werken door een landingsbaan in tijdskrediet op te nemen.

Het loonverlies werd deels gecompenseerd door een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Vanaf 1 januari 2019 wordt de leeftijdsgrens voor het verkrijgen van een uitkering voor alle werknemers opgetrokken naar 60 jaar.