Abante Loon Voorbeeld

De lonen van de arbeiders in de bouw verhogen vanaf 1 april 2019 met de factor 1,006151517

Bruto barema uurlonen vanaf 1 april 2019

Basisbarema

Bruto uurloon

Indexering

cat. I

14,364 €/u

+0,088

cat. IA

15,076 €/u

+0,092

cat. II

15,311 €/u

+0,094

cat. IIA

16,075 €/u

+0,098

cat. III

16,284 €/u

+0,100

cat. IV

17,284 €/u

+0,106

Categorieën

Bruto uurloon

Totale Toeslag EUR

ploegbaas A – cat. III + toeslag

17,912 €/u

+1,628

ploegbaas B – cat. IV + toeslag

19,012 €/u

+1,728

Meestergast – cat. IV + toeslag

20,741 €/u

+3,457

Nieuw bedrag

Indexering

Toeslag Petrochemie

0,626 €/u

+0,003

Vergoeding kost en huisvesting (geldig sinds 01/01/2019)

Kost

€ 27,66

Huisvesting

€ 13,09

Totaal

€ 40,75

Jongerenleerlingwezen en Bouwleerlingwezen (geldig sinds 01/09/2018)

leeftijd

Vergoeding 1e maand

Volgende maanden

15 jaar

€ 340,10

€ 510,10

16 jaar

€ 371,90

€ 557,90

17 jaar

€ 403,80

€ 605,70

18 jaar

€ 435,70

€ 653,50

19 jaar

€ 467,60

€ 701,30

20 jaar

€ 499,40

€ 749,10

21 jaar en meer

€ 531,30

€ 797,00

Jongerenbarema

Gelet op de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt het minimumloon van de arbeiders, onderworpen aan de deeltijdse leerplicht, als volgt vastgelegd:

Leeftijd

Bruto uurloon

15 jaar

7,757 €/u

15 jaar 6 maanden

8,475 €/u

16 jaar

9,193 €/u

16 jaar 6 maanden

10,629 €/u

17 jaar

12,066 €/u

17 jaar 6 maanden

13,502 €/u

18 jaar

14,364 €/u

Studentenloon (geldig sinds 01/07/2018)

Jobstudenten die een bouwopleiding volgen: 10,160 €/u

Jobstudenten die geen bouwopleiding volgen: 9,320 €/u