Virus 1812092 1920

De RVA communiceerde vandaag een drastische maatregel om de enorme toevloed aan aanvragen van tijdelijke werkloosheid vanwege het coronavirus op een zo efficiënt mogelijke manier te verwerken.

Men wil dit bekomen door alle vormen van tijdelijke werkloosheid vanaf 13 maart 2020 te bekijken als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht met als reden het coronavirus.

Deze vorm van tijdelijke werkloosheid heeft wel enkele bijzondere kenmerken. We zetten ze voor u hieronder op een rij:

  • De dagen overmacht dienen niet op voorhand aangevraagd of gemeld te worden aan de RVA, ze worden aangegeven via de Aangifte Sociale Risico's (ASR), die het sociaal secretariaat elektronisch verzendt na de loonverwerking. Daarnaast gebeurt er een aangifte per kwartaal aan de RSZ via de DMFA.
  • Deze vorm van tijdelijke werkloosheid geldt voor alle sectoren die mogelijk getroffen zijn door het coronavirus. De RVA gaat ook geen onderscheid maken bij de verwerking van de aanvragen tussen essentiële en niet-essentiële beroepen.
  • Het geldt zowel voor arbeiders als bedienden.
  • De uitkering die de werknemer ontvangt is 70% van het geplafonneerd loon en een dagtoeslag van € 5,63 betaald door de RVA. Wanneer men niet tijdig een betaling kan voorzien worden, betaalt de overheid reeds een voorschot van € 1450.
  • Dagen overmacht mogen afgewisseld worden met gewerkte dagen. Halve dagen tijdelijke werkloosheid kunnen nog steeds niet.
  • C3.2A-documenten zijn niet nodig voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid voor de maanden maart, april, mei en juni.
  • Er dienen ook geen nieuwe periodes aangevraagd te worden aangezien de effectieve dagen tijdelijke werkloosheid overmacht enkel gemeld dienen te worden via de ASR.
  • Tot 30 juni 2020 is tijdelijke werkloosheid overmacht vanwege het coronavirus gelijkgesteld voor de vakantierechten van de werknemers.

De RVA vraagt de werkgevers wel om zo spoedig mogelijk de prestaties van maart 2020 door te sturen naar hun sociaal secretariaat. Zodoende kan de lokale RVA-dienst 'tijdelijke werkloosheid' de verwerking van de uitbetalingsdossiers spreiden over meerdere dagen dan gewoonlijk.

Bij doorgave van uw prestaties naar Abante Sociaal Secretariaat dient u de code 980 'Werkloos ingevolge overmacht' te gebruiken voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht wegens het coronavirus. Dit geldt ook voor de klanten die werken met 'Officient'. Voor de klanten die hun prestaties doorsturen via E-Prest is deze looncode ook zichtbaar als 'E2'.


Bron: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Meer nieuws