Lockdown

Het lag de laatste dagen in de lijn van de verwachtingen maar vanavond heeft de veiligheidsraad besloten om een verdere maatregelen naar een ‘lockdown’ af te kondigen voor bepaalde Belgische economie/ondernemingen. Eerder kon onder meer de horeca op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanspraak maken omwille van het dat ze door de Belgische overheid tot tijdelijke sluiting waren verplicht.

Sinds die maatregelen van vorige week vrijdag hebben in eerste instantie veel andere handelszaken. die niet levensnoodzakelijke producten verkopen, uit voorzorg de volledige winkel gesloten. Zij waren echter enkel verplicht om tijdens het weekend te sluiten.

Deze ondernemingen konden omwille van het feit dat het een beslissing was van de werkgever, en niet van de overheid of door de arbeidsgeneesheer opgelegd, geen gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid wegens ovvermacht door het coronavirus. Dit wil zeggen dat het door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) niet werd erkend als een overmachtssituatie maar als een eigen keuze.

De verstrengde maatregelen die vanaf morgenmiddag (woensdagmiddag 18 maart) zullen ingaan hebben vooral duidelijkheid gebracht voor de handelszaken van niet-essentiële zaken en dit op het gebied van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus. Zij dienen te sluiten van hogerhand en zij kunnen hier dan ook rechtsmatig gebruik maken. Ook nachtwinkels dienen vanaf 22u ’s avonds te sluiten. Voedingszaken, supermarkten, apothekers, dagbladhandelaars en banken moeten wel openblijven maar ook zij krijgen meer maatregelen opgelegd om besmettingsgevaar te verminderen.

Wat met de andere sectoren?

De laatste dagen merkten we ook dat in niet-handelszaken de werkgever uit voorzorg wou sluiten, zoals in verscheidene arbeidsintensieve sectoren (bouw, metaalindustrie, hout en stoffering, …) waar er vaak veel werknemers functioneren in een beperkte omgeving.

De regering stelt dat de niet-handelszaken voornamelijk moeten inzetten op ‘thuiswerk’ en dienen toe te zien dat er voldoende afstand tussen de werknemers aanwezig. Indien dit niet wordt gerespecteerd dan zouden er boetes kunnen volgen. Door onder meer het collectief vervoer van bouwarbeiders vormt deze voorwaarde van voldoende afstand een onoverkomelijk probleem. We volgen het dan ook van nabij op of dit een reden kan zijn van overmacht. We nemen hiervoor morgen contact op met de RVA.

Bouwhandelaren dienen wel te sluiten alsook toonzalen van bijvoorbeeld keukenbouwers.

Bron: Persconferentie 17 maart 2020 Veiligheidsraad

Meer nieuws