Boekhouders

Met de loonverwerking van juni staat er in PC 200 (Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) altijd heel wat te gebeuren. Naast de mogelijke vakantiegeldberekeningen, dienen er ook ecocheques en jaarpremies berekend te worden.

Ecocheques

In de loop van de maand juni, betaalt u uw werknemers ecocheques. Had u een voltijdse werknemer in dienst gedurende de ganse referteperiode die loopt van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2020, dan bedragen de verschuldigde ecocheques 250 euro. Bedienden die deeltijds werken of die in de loop van de referteperiode in of uit dienst zijn getreden, hebben recht op een gedeelte van dit bedrag.

Wekelijkse arbeidsduur

vanaf 4/5 van voltijdse betrekking

250 EUR

vanaf 3/5 van voltijdse betrekking

200 EUR

vanaf 1/2 van een voltijdse betrekking

150 EUR

minder dan 1/2 van een voltijdse betrekking

100 EUR

Jaarlijkse premie

Naast de ecocheques, voorziet uw sector ook een bruto jaarpremie van 265.12 euro voor 2020.

Ook hier loopt de referteperiode van 1 juni 2019 tot en met mei 2020 en heeft uw voltijdse werknemer recht op de volledige premie. Voor uw deeltijdse bedienden wordt de premie berekend in verhouding tot hun arbeidsduur.

Belangrijk dit jaar is dat de dagen ‘werkloosheid overmacht Corona’ volgens de huidige stand van zaken niet gelijkgesteld worden voor de berekening van zowel de ecocheques, als voor de jaarpremie.

Beiden zullen ze het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke loonboeking die in het midden van de maand juni zal uitgevoerd worden.