Contact

In het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf zijn momenteel de onderhandelingen lopende voor een nieuw sectoraal akkoord voor de jaren 2019-2020.

In het kader van die besprekingen, hebben de sociale partners beslist, in afwachting van het nieuwe akkoord, de sectorale regelingen inzake SWT voorlopig te verlengen tot 30 juni 2019. Het gaat om het algemeen stelsel vanaf 62 jaar en de specifieke stelsels vanaf 59 jaar (ongeschikten en lange loopbaan). De cao daartoe werd op 16 mei 2019 ondertekend.