Corona Telethuiswerk

Zoals u ongetwijfeld de afgelopen week heeft vernomen, zijn er in de provincie Antwerpen strengere maatregelen van kracht om de verspreiding van het corona-virus in te perken. We vatten hier samen wat voor u als werkgever van toepassing kan zijn

Na de publicatie van de politieverordening is in de provincie Antwerpen ‘telethuiswerk’ verplicht gesteld vanaf 29 juli 2020 en dat voor de komende vier weken. De verordening geldt voor alle professionele activiteiten binnen de provinciegrenzen, de herkomst van de werkgever of werknemer is dus niet van tel. Enkel wanneer ‘telethuiswerk’ volstrekt onmogelijk is, bijvoorbeeld in de meeste gevallen van handarbeid, zijn verplaatsingen van en naar het werk toegelaten. Overdag kan iedereen zich vrij bewegen in de provincie Antwerpen. Een attest dat bewijst dat de werknemer naar zijn of haar werkplek reist, is dus niet nodig gedurende de dag.

De provincie Antwerpen heeft echter ook een avondklok ingesteld van 23.30 uur tot 6 uur 's morgens. Tijdens deze uren mag niemand zich verplaatsen op de openbare weg, behalve in geval van nood (om naar het ziekenhuis te gaan, om te werken, ...). Als uw werknemer moet gaan werken, of wanneer de werknemer zich tijdens deze avondklok moet verplaatsen om te werken, heeft men geen attest van de werkgever nodig. Voor klanten die dat wensen vindt men onder het artikel een werkgeversattest waaruit blijkt dat de werknemer voor professionele activiteiten op de baan moet zijn. Het spreekt voor zich dat dit attest alleen kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is opgesteld.

Wanneer je echter wel in thuiswerk kan voorzien sluit je best een bijlage tot de arbeidsovereenkomst hiervoor af met deze werknemers die tijdelijk thuiswerken. Je vindt een modelovereenkomst eveneens onder het artikel.

Let op! In de provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht een mondmasker te dragen op het publiek domein en op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan gewaarborgd worden. Een werkplaats of werf is geen publiek domein, maar het besluit impliceert wel een mondmaskerplicht op werkplaatsen of werven waar de social distancing niet kan nageleefd worden, mocht dit nog niet als preventiemaatregel genomen zijn.

Hieronder vindt u ook nog de volledige politieverordening.