Corona Telethuiswerk

De nieuwe maatregelen, die vrijdagavond 30 oktober werden aangekondigd en opgenomen zijn in het Ministerieel Besluit van zondag 1 november, hebben een belangrijke uitwerking op de organisatie van de ondernemingen. Telewerk is nu verplicht voor alle bedrijven, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Het Ministerieel Besluit stelt uitdrukkelijk dat de sociale inspectie belast is met het toezien op de naleving van deze verplichting.

Indien telewerk absoluut onmogelijk is, dient u de nodige maatregelen te nemen om de social distancing te garanderen. Deze moeten maximaal nageleefd worden in niet-essentiële ondernemingen.

Personeelsleden die in de onmogelijkheid verkeren telewerk uit te voeren, moeten in het bezit zijn van een attest of ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op kantoor bevestigt. U vindt een model van tewerkstellingsattest hieronder.

Werkgevers informeren werknemers over de genomen maatregelen en voorzien een passende opleiding. Ook derden moeten hierover tijdig geïnformeerd worden.