Werknemer Bouwsector

Vanaf 1 september wijzigen de modaliteiten van de tijdelijke werkloosheid. Ondernemingen die, in geval van gebrek aan werk, overschakelen op economische werkloosheid moeten opnieuw de controlekaarten C3.2A afleveren.

Arbeiders moeten opnieuw deze kaart vanaf de eerste dag invullen. Vooral voor bouwondernemingen is dit een terugkeer naar de verplichtingen van voor de 'coronacrisis'. Constructiv heeft de nominatieve kaarten voor september aan alle bouwwerkgevers (PC 124) opgestuurd.

Enkel de zgn. “hardst getroffen” ondernemingen (20% tijdelijke werkloosheid in het 2e kwartaal) kunnen verder gebruik maken van de vereenvoudigde regeling van tijdelijke werkloosheid overmacht corona. De werkgevers en arbeiders van deze ondernemingen kunnen de vereenvoudigde regeling verder toepassen en zijn vrijgesteld van het gebruik van de C3.2A’s.

Confederatie Bouw vraagt aan de bouwbedrijven die zijn vrijgesteld toch de 'dopkaartjes bouw' door hun arbeiders te laten invullen. Dit om verwarring op werven te voorkomen.

Bron: Confederatie Bouw Provincie Antwerpen